Impactor

คลื่นความถี่ และความเข้มสูงระเบิดไขมัน  ขับออกทาง ระบบน้ำเหลืองและระบบไต นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีความปลอดภัยสูง ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องพักฟิ้น