About Us

สถานที่โอ่อ่า บนเนื้อที่ใช้สอยกว่า 500 ตารางเมตร ใจกลางเมืองพัทลุง ใกล้ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม การเดินทางจึงสะดวกสบาย มีที่จอดรถเพียงพอ อีกทั้งยังมีห้องทรีทเมนต์ที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว สะอาด ตามมาตรฐานสาธารณสุข