10 ข้อควรรู้ก่อน- หลังทำเลสิก

1. ก่อนทำเลสิก สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ต้องถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า โดยผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็งควรถอดล่วงหน้า 7 วัน

2. ในวันนัดผ่าตัดควรงดการใช้เครื่องสำอางบนใบหน้า รวมไปถึงสเปรย์ และน้ำหอมทุกชนิด

ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย หากเป็นไปได้ กรุณาเลือกเสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการถอด เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อตาและฝาครอบตาที่จะสวมหลังการผ่าตัด

3. ก่อนการผ่าตัด หากเป็นไปได้ ควรนำผลเลือด Anti-HIV และ CBC (Complete Blood Count) มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ (ผลตรวจไม่ควรเกิน 3 เดือน)

เนื่องจากว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV จะมีไวรัสบางตัวที่มีผลกับการมองเห็น กรณีที่ตรวจพบเชื้อ HIV จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับจักษุแพทย์ถึงผลข้างเคียง และความเสี่ยงรวมถึงความสามารถการมองเห็นหลังการรักษา หากคนไข้เข้าใจและยอมรับถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้ ก็สามารถเข้ารับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้

4. หลังการทำเลสิกมีน้ำตาไหลค่อนข้างมาก บางรายอาจมีอาการคัดจมูกร่วมด้วย

5. หลังการทำเลสิกเคืองตาหรือแสบตา คล้ายกับมีเม็ดทรายหรือเศษผงเข้าตา

6. หลังการทำเลสิก อาจจะมีอาการตาแห้ง

7. การปฏิบัติตัวหลังการทำเลสิกในช่วงสัปดาห์แรก ควรหยอดยาป้องกันการติดเชื้อและน้ำตาเทียมทุกครั้งตามที่แพทย์สั่ง โดยการหยอดยาควรระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสตาหรือขนตา

8. หลังการทำเลสิก ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาสายตาสั้นได้ การทำเลสิก เป็นการแก้ปัญหาสายตาอย่างถาวร สำหรับผู้มีภาวะสายตาสั้น และ สายตาเอียงในระดับปรกติ ในกลุ่มคนไข้ที่กลับมามีภาวะสายตาสั้นอีกมาจากหลายสาเหตุ เช่น คนไข้ที่มีค่าสายตาสั้นมากเกินไป สายตาเอียงเกินไป การปรับเปลี่ยนของค่าสายตาเมื่ออายุมากขึ้น การใช้สายตาหลังจากการทำเลสิค ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยให้มีโอกาสเกิดภาวะสายตาสั้นขึ้นอีกได้ แต่เป็นส่วนน้อย

9. คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงเมื่อเทียบกับกระจกตาที่มีความหนาตามเกณฑ์ปกติแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุซึ่งทำให้ทำการรักษาไม่ได้

10. สำหรับผู้ป่วยตั้งครรภ์ สามารถทำเลสิกได้หลังการคลอดบุตร จะสามารถทำเลสิก ได้ก็ต่อเมื่อประจำเดือนมาปกติแล้ว โดยส่วนมากหลังประจำเดือนมาแล้ว ฮอร์โมนเริ่มคงที่ โดยประมาณ 3 ถึง 6 เดือนหลังการคลอด

ส่วนท่านใดที่เข้ามาเก็บข้อมูลก่อนการทำเลสิค เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19 ปี ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลสิกและเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ทันสมัย ติดตามผลการรักษาในระยะยาวถึง 2 ปี