ปัญหาสายตาเกี่ยวกับการมองเห็น และวิธีรักษาด้วยการทำเลสิก

ความผิดปกติของสายตาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาพแวดล้อม การเกิดอุบัติเหตุ กรรมพันธุ์ และอายุที่มากขึ้น โดยสาเหตุหลักๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ที่อาจเริ่มจากรู้สึกไม่สบายตาไปจนถึงปัญหาการมองเห็นที่รุนแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายตา ซึ่งปัจจุบันการรักษาปัญหาสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียว ที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยม ได้แก่วิธีรักษาด้วยการทำเลสิก

การทำเลสิกตา คืออะไร

การทำเลสิกตา Lasik ย่อมาจากคำว่า Laser In Situ Keratomileusis หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้แก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา เป็นการรักษาสายตาที่ใช้แสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องอาศัยใบมีด แต่เป็นการผ่าตัดที่มีความแม่นยำและปลอดภัย โดยไม่ต้องฉีดยาใช้เพียงการหยอดตาด้วยยาชา แต่ให้ผลการรักษาที่ดีมาก

ใครบ้างที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกตา Lasik

1. ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี

2. ผู้ที่ไม่เป็นโรคของกระจกตา หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคตาอย่างอื่น

3. ผู้ที่ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคทางกายที่มีผลต่อการหายของแผล  เช่น โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน โรค SLE หรือโรคอื่น ๆ

4. เป็นผู้มีภาวะสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ที่ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

วิธีรักษาด้วยการทำเลสิก นอกจากเป็นการรักษาสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิดและสายตาเอียง ให้หมดปัญหาเรื่องสายตาและกลับมามองเห็นเป็นปกติอย่างถาวรแล้ว การทำเลสิกยังเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีข้อห้ามในเรื่องสายตา เช่น อาชีพนักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ  ช่วยให้มีความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม หรือเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา ทางน้ำ และกีฬากลางแจ้ง เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องการทำเลสิกตาอยู่ และสำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์เลสิกที่ขึ้นชื่อในด้านการทำเลสิกตา Lasik เราก็ขอแนะนำ เลเซอร์วิชั่น Laser Vision ผู้นำด้านการักษาดวงตาด้วยเลสิกที่มีประสบการณ์ในการรักษามาแล้วมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยจักษุแพทย์ บุคลากรที่มากด้วยความสามารถ และเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เลสิก Laser Vision