ทำความรู้จัก “กายภาพบำบัด” คืออะไร

กายภาพบำบัดที่หลายๆคนรู้จักหรือคุ้นหูกันมาบ้างจริงๆแล้วมันคืออะไร และมีแนวทางการรักษาเป็นแบบไหน วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับกายภาพบำบัดให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาให้กับใครหลายๆคน และเพื่อเป็นข้อมูลความรู้สำหรับคนที่กำลังหาความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัดอยู่

กายภาพบำบัดคืออะไร

กายภาพบำบัด คือ วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากโรค หรือการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัด เช่น การนวด การประคบ การออกกำลังกาย การใช้เครื่องไฟฟ้า การใช้ความร้อน-เย็นในการรักษา เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

แนวทางการทำกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัดนั้นโดยส่วนใหญ่จะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูก – เกิดอาการเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ติดขัด ไม่คล่องตัว ปวดตามบริเวณที่ขยับร่างกายอันเนื่องมาจากปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกที่มีสาเหตุจากการขยับร่างกายผิดปกติ การทำงาน การออกกำลังกาย หรือการใช้ชีวิตประจำวัน
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท – ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอันมีสาเหตุมาจากระบบประสาทเช่น ผู้ป่วยอัมพฤตหรืออัมพาต ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมอง ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทำให้ไขสันหลังหรือระบบประสาทได้รับความเสียหาย
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหลอดเลือดและระบบหัวใจ – ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการทำงานของปอดหรือหัวใจ เช่น ผู้ป่วยโรคปอด ผู้ป่วนโรคหัวใจ และผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
  • การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย – การออกกำลังกายเพื่อทำกายภาพบำบัดให้กับสตรีก่อนและหลังคลอด การทำกายภาพบำบัดเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • การทำกายภาพบำบัดด้านกีฬา – การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับนักกีฬาก่อนและหลังจากการแข่งขัน

การรักษาทางกายภาพบำบัด

วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีแพทย์เฉพาะทาง และนักกายภาพบำบัด วินิจฉัย และตรวจร่างกาย เพื่อทำเลือกวิธีการรักษาอย่างถูกต้องและแม่นยำให้กับคนไข้

โดยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดมีมากมายหลายเทคนิคและหลายวิธีตามความเหมาะสมของคนไข้ ทั้งแบบใช้เครื่องมือ ไม่ใช้เครื่องมือ และแบบให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยตนเอง เป็นต้น

หากสนใจข้อมูลการทำกายภาพบำบัดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rehabcareclinic.com/